CALAT Croydon Adult Learning and Training
Search
Close this search box.

English, wellbeing and integration courses available for ALL Ukrainian refugees.

Курси англійської мови, добробуту та інтеграції доступні для ВСІХ українських біженців.

Who is eligible?

All Ukrainian refugees and their families are eligible for FREE courses as soon as they land in the UK.

Students are eligible for childcare during their classes, and we are offering family learning classes to support whole families with language, creativity and health and wellbeing.

Хто має право?

Усі українські біженці та їхні родини мають право на БЕЗКОШТОВНІ курси, щойно приземлиться у Великобританії.

Студенти мають право на догляд за дітьми під час своїх занять, і ми пропонуємо сімейні заняття, щоб підтримати цілі сім’ї з мовою, творчістю, здоров’ям і благополуччям.

What are we offering?

We are offering a range of courses including:

  • ESOL (English for Speakers of Other Languages)
  • Maths
  • Social café and community integration
  • Creative courses including in art and drama.
  • Family learning for the whole family

All classes are currently in person, please check your travel times before requesting to enrol.

Що ми пропонуємо?

Ми пропонуємо низку курсів, включаючи:

  • ESOL (англійська мова для носіїв інших мов)
  • математика
  • Соціальне кафе та інтеграція громади
  • Творчі курси, в тому числі з мистецтва та драматургії.
  • Сімейне навчання для всієї родини

Всі класи в даний час особисто, будь ласка, перевірте час поїздки, перш ніж просити зареєструватися.

Progression opportunities:

We have a wide range of mainstream courses in all subjects including vocational courses to help the transition into work or skills courses for further study.

Можливості прогресу:

У нас є широкий спектр основних курсів з усіх предметів, включаючи професійні курси, щоб допомогти переходу на роботу або курси навичок для подальшого навчання.

Course fees:

Courses are FREE to those who are newly arrived from the Ukraine.

Вартість курсу:

Для тих, хто прибув з України, курси БЕЗКОШТОВНІ.

Joining instructions:

To express your interest in any of our courses, please complete the form below:

Інструкції щодо приєднання:

Щоб висловити свою зацікавленість у будь-якому з наших курсів, заповніть форму нижче:

"*" indicates required fields

Name / Ім'я*
Your email address / Ваша електронна адреса*
We need this so we can send you confirmation of your booking
We need this if we cannot reach you via email
This is so we can put on courses in your area
Please select the courses you would be interested in taking part in / Будь ласка, виберіть курси, в яких ви б хотіли взяти участь:*
You can select one or all of the courses